Ochroną osób i mienia i zajmują się najczęściej profesjonalne i certyfikowane agencje ochrony. Współcześnie w wielu przedsiębiorstwach, firmach, sklepach, biurowcach, ochrona stała się czynnością usługą standardową, która traktowana jest jako konieczny element mający zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy. Niektórzy korzystają z tych usług również na swoich prywatnych posesjach. Zakres ochrony obiektów i osób jest różny, w zależności od potrzeb indywidualnych. Ochrona może występować w wersji podstawowej, a może być i rozbudowana.

Rodzaje ochrony 

Ochrona osób i mienia – usługi na rzecz bezpieczeństwa w miejscu pracy i zamieszkaniaOchrona osób sprowadza się do ochrony życia, zdrowia i nietykalności cielesnej osób, które żyją, pracują, przebywają w określonym obiekcie i miejscu. Z kolei ochrona mienia to zapewnienie bezpieczeństwa nieruchomościom, w tym obiektom oraz znajdującemu się w nich sprzętowi, maszynom, towarom. Pracownicy agencji ochrony dbają o to, aby osoby postronne nie zniszczyły mienia albo nie zagrabiły go w części lub w całości. Teren, na którym zlokalizowany jest obiekt ochrony, również podlega ochronie, jest pilnowany, strzeżony i stale monitorowany.

Ochrona osób i mienia może być realizowana w sposób pośredni albo bezpośredni. Ten pierwszy sposób oparty jest na wykorzystaniu do ochrony różnego rodzaju zabezpieczeń technicznych, aparatury monitorującej oraz innych urządzeń zwiększających bezpieczeństwo. Z kolei ochrona bezpośrednia sprowadza się do stałego (24h na dobę) monitorowania miejsca i obiektu (np. firmy, zakładu, sklepu, banku). Taki rodzaj ochrony osób i mienia stosowany jest często do zabezpieczenia imprez publicznych o różnym charakterze (np. festyny, koncerty, pikniki, jarmarki, imprezy rekreacyjne, spotkania z osobami publicznymi).

Zaplecze techniczne ochrony 

Ochrona osób i mienia, która wykorzystuje systemy monitorowania i różnego typu alarmy, najczęściej ma formę interwencyjną. Oznacza to, że pracownicy ochrony pojawiają się na miejscu wtedy, kiedy system zabezpieczeń technicznych (kamery, alarmy) wskazują, że na terenie obiektu bezpieczeństwo obiektu, wyposażenia i osób się w nim znajdujących są zagrożone.

Jeżeli ochrona obiektu odbywa się za pośrednictwem systemów monitoringowych i alarmowych, ma wówczas charakter interwencyjny. Pomoc agencji ochrony nadchodzi w momencie m.in. uruchomienia się alarmu. Renomowana i certyfikowana agencja ochrony dba również o aktualizację, konfigurację i konserwację aparatury technicznej, która służy do ochrony osób i mienia. Jej usługi obejmują wszelkie naprawy sprzętu i wymiany starszych wersji urządzeń na nowsze.

Z roku na rok agencje oferujące ochronę osób i mienia, doskonalą i powiększają zakres usług świadczonych na rzecz swoich klientów. W miarę postępu technicznego oprzyrządowanie techniczne jest udoskonalane. Skuteczność ochrony staje się więc coraz większa. Zwiększa się również krąg podmiotów, które nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez wynajęcia agencji ochrony.